Uchwałą nr.1 z dn.19.08.2023 r. Zarząd PZHGP 02 Oddział Garwolin ustala cenę za gumki dla WSZYSTKICH HODOWCÓW, na rok 2023 po 2,00zł. – Uchwała przyjęta jednogłośnie. – Uchwałą nr.2 z dn.19.08.2023 Zarząd przyznaje ulgę i zwalnia z opłaty za gumki na rok 2023 hodowców biorących udział w rywalizacji i odbijających na tzw. stary zegar. Zarząd wziął pod uwagę starszych hodowców i uznał, że krok ten jest dobrym gestem dla naszego sporu, a dzięki temu hodowcy ci będą mogli przeznaczyć te pieniążki na np. nabycie starego zegara. – Uchwała przyjęta jednogłośnie.