INFORMACJA

Informuję, iż hodowcy którzy nie złożyli spisu gołębi młodych mogą to zrobić do 3.08.2023r. włącznie.

Gołębie lotowane na gumki i odbijane na starym zegarze nie są obciążone opłatami i za gumki hodowca nie płaci.

Zgodnie z regulaminem hodowca ma obowiązek brać udział w rywalizacji.

Zachęcam więc do odbijania gołębi. Jeśli ktoś nie posiada starego typu zegara drewnianego może go wypożyczyć nieodpłatnie.

Gołębie muszą być zagumkowane z aktualnym rokiem 2023. Starych gumek nie używamy.

Gumy będą do pobrania tydzień przed lotem w sekcjach.

Przypominam, że wszystkie gołębie z gumami (odbijane oraz nieodbijane) są przyjmowane i lista musi być sporządzona w dwóch egzemplarzach

Prezes Oddziału Garwolin

Wiesław Ragus