INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 6.05.2023r z funkcji Wice Prezesa do spraw lotowych Oddziału Garwolin zrezygnował Pan Mariusz Paziewski. Jako Prezes rezygnację przyjąłem.

Obecnie funkcję Wice Prezesa do spraw lotowych tymczasowo pełni Pan Piotr Smolewski.

Z funkcji Sekretarza Oddziału Garwolin zrezygnował Tomasz Piętka. Jako prezes rezygnację przyjąłem.

Obecnie funkcję sekretarza tymczasowo będzie pełnił Pan Mariusz Magnuszewski wraz z moją pomocą – Prezesa Oddziału Garwolin

Z poważaniem

Wiesław Ragus – Prezes Oddziału Garwolin