Przypominamy TERMIN SPISÓW 13.08.2022r. Prosimy zrobić sumiennie spisy. Wkładanie gołębi na loty odbywać będzie się na podstawie spisu przedlotowego niezależnie czy ktoś będzie wkładał na gumki czy na tipesy. Będą prowadzone kontrole czy wkładane gołębie są na spisie. Hodowca wkładający na gumki na każdy lot musi mieć ze sobą spis przedlotowy!!!!!!!!!!!!!! inaczej nie włoży gołębi na lot.