INFORMACJA W SPRAWIE SPISÓW GOŁĘBI NA LOTY 2020

Dostarczenie spisów gołębi do dnia 15 kwietnia włącznie. Zarząd główny nie zmienił terminu składania spisów, dlatego też musimy je dostarczyć w terminie. Należy zbierać je pojedynczo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym oraz z zachowaniem wszelkich zasad podanych w zaleceniach rządowych. Sposoby przekazania spisów: mailowo na adres sekretarz@pzhgpgarwolin.pl lub korespondencyjnie do skarbików sekcji lub inny bezpieczny sposób. Sprawdzenie kart oraz przyjmowanie pieniędzy za spisy nastąpią w późniejszym terminie. Dokonujemy tylko wpłatę składkową.

Prezes Oddziału Garwolin Wiesław Ragus