Notatka informacyjna dla hodowców z zebranie zarządu z dn. 11.03.2020

W dniu 11.03.2020 odbyło się zebranie zarządu 02 Garwolin na którym jak już wiecie z komunikatu zmieniono kierunki lotów na zachód wychodząc na przeciw przegłosowanej decyzji na zebraniu walnym, ustalono współzawodnictwa, ligii, itp. . Kierowca i główny konwojent zostają bez zmian – wszyscy za (obecni z zarządu byli wszyscy). Prezes zarządu zwrócił się do kolegi Magnuszewskiego żeby zgodnie z deklaracją przyjął funkcje Vice Prezesa do spaw lotowych. Kolega Magnuszewski odmówił w dniu 11.03.2020 przyjęci funkcji. Vice Prezes do spaw lotowych nie został powołany w związku z tym do momentu powołania funkcje tymczasowo będzie pełnił Prezes zarządu Garwolin. Prezes przedstawił zakres obowiązków Peresa do spraw lotowych który został przegłosowany (7 za wstrzymało się 2) i poinformował Peresa do spaw gospodarczych o jego obowiązkach ( zakresy w załącznikach) . Wyrażono zgodę na odejście 3 hodowców do innego oddziału( 5 za 3 wstrzymujące) Ustalono przedpłaty na obrączki do dnia spisu gołębi młodych.