WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ODDZIAŁU PZHGP 02 GARWOLIN W DNIU 15.02.2020

zapraszamy delegatów i hodowców na zebranie sprawozdawcze dnia 15 lutego 2020 (Sobota) godzina 16 w Urzędzie Gminy Garwolin

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW

ODDZIAŁU PZHGP 02 GARWOLIN W DNIU 15.02.2020

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Wybór komisji mandatowej

4. Wybór komisji skrutacyjnej

5. Wybór komisji matki i komisji uchwał i wniosków

6. Przedstawienie sprawozdań :

-Zarządu oddziału

-V-ce Peresa ds. Lotów

-V-ce Peresa ds. Gospodarczych

-V-ce Prezesa ds. Finansowych

-Komisji Dyscyplinarnej

-Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Oddziału.

9.Projekt budżetu na rok 2020 i głosowanie.

10.Głosowanie projektu uchwał i wniosków

11.Wybór komisji oddziałowych: wkładań, zegarowej

12. Wolne wnioski

13.Zakończanie zebrania

sekretarz 02 Garwolin

Tomasz Piętka