Lot Maurzyce dla hodowców nieodbijających na zegar

Decyzją Zarządu Oddziału z dnia 08.08.2019 r., ze względu na dużą ilość zgłoszonych gołębi, lot dla gołębi nie odbijanych na zegarze, odbędzie się w SOBOTĘ 17 SIERPNIA, WKŁADANIE W PIĄTEK, godziny wkładania jak na lot konkursowy dla hodowców odbijających.

Odnośnie terminu lotu konkursowego Maurzyce, bez zmian.