Spisy gołębi DERBY

PROSZĘ KLIKNĄĆ CZYTAJ DALEJ BY WYŚWIETLIĆ CAŁOŚĆ KOMUIKATU! Uwaga dotycząca! spisów lotowych gołębi DERBY! Gołębie muszą znajdować się razem ze zwykłymi gołębiami na 1 spisie (standardowo, jak podano w komunikacie), ALE DLA TYCH SAMYCH GOŁĘBI DERBY MUSI ZOSTAĆ WYKONANY 2 SPIS W 2 EGZEMPLARZACH

O co chodzi konkretnie? Przykład:

PL-02-XX-XXXXX – takiego gołębia piszemy TYLKO na głównym spisie gołębi

PLDE-19-XXXXXXX – takiego gołębia piszemy na głównym spisie gołębi i na osobnym spisie dla gołębi DERBY

Odnośnie formularza (druku) spisu gołębi dla gołębi DERBY: jest taki sam jak dla głównego spisu

Zapis obrączek DERBY na spisach (zgodnie ze wzorem podanym przez Zarząd Główny PZHGP):

PLDE-19-XXXXXXX W WYPADKU OBRĄCZKI 7-CYFROWEJ

PL-DE-19-XXXXXX W WYPADKU OBRĄCZKI 6-CYFROWEJ